Hoe zal blockchain de gezondheidszorg transformeren?

Gepubliceerd door info@kevinmollet.be op

De misverstanden over het blockchainconcept

Blockchaintechnologie is aan een steile opmars bezig. Ondanks deze evolutie lijkt het blockchainconcept nog steeds moeilijk te begrijpen, waardoor het één van de meest misbegrepen ​​technologieën van 2017 is. Deze verwarring rond blockchain kan zowel worden toegeschreven aan de omstreden oorsprong (Satoshi Nakamoto, de ‘onbekende’ die Bitcoin uitvond) en aan de afwezigheid van een standaarddefinitie van blockchaintechnologie. 

Wat is blockchain?

In beginsel is de blockchain niets meer dan een decentrale database waarvan alle gebruikers een kopie hebben. Doordat duizenden gebruikers (ook wel nodes genoemd) een kopie van alle transacties uit het verleden hebben, is het bijna niet mogelijk om gegevens te vervalsen. Samen controleren en beslissen de gebruikers over transacties. Doordat iedereen de transacties controleert is er geen derde partij nodig zoals een bank of overheid/

Er kunnen wel applicatielagen op een blockchainsysteem worden gebouwd en extra functionaliteiten zoals publieke of private sleutels of zelfuitvoeringsautomaten.

Veel mensen identificeren vandaag blockchain met Bitcoin, veruit de meest bekende implementatie van blockchaintechnologie. Maar in feite is Bitcoin slechts de top van de ijsberg van enkele honderden applicaties die vandaag het blockchainsysteem gebruiken.

Veelbelovende toepassingen voor de gezondheidszorg

Partners uit de gezondheidszorg (ziekenhuizen, onderzoekscentra, mutualiteiten, commerciële bedrijven,…), overheden en de gemeenschap zijn wereldwijd enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die blockchain biedt. Desalniettemin moet de sector zich concentreren op de oprichting van blockchainconsortia om partnerschappen te bevorderen en om normen en kaders voor toekomstige implementatie op grote schaal in te stellen voor de gezondheidszorg.

Daarbij geloven wij dat de vijf onderzochte gevallen voor gebruik in de gezondheidszorg onder meer honderden gebruiksgevallen meer overtuigende kansen tonen, zij het in verschillende mate van adoptie over landen en gezondheidssystemen.

Klinische gezondheidsgegevensuitwisselingWanneer we over blockchain en gezondheidszorg praten, is de uitwisseling van data meestal het eerste onderwerp. Blockchain-geautomatiseerde gezondheids IT-systemen die technologische oplossingen kunnen bieden voor vele uitdagingen zoals integriteit en beveiliging, mobiele gebruikersgegevens en andere gebieden. Fundamenteel kan blockchain de uitwisseling van gegevens, die cryptografisch beveiligd en onherroepelijk zijn, mogelijk maken. Dit zou naadloze toegang tot historische en real-time patiëntgegevens mogelijk maken, terwijl de last en de kosten van datacompabiliteit worden vermeden. 

Kostenbeheersing. Naar schatting 5-10% van de gezondheidszorgkosten zijn frauduleus, als gevolg van overmatige facturering of facturering voor niet-uitgevoerde diensten. Blockchain-gebaseerde systemen kunnen realistische oplossingen bieden om deze medische facturering gerelateerde fraude te minimaliseren. Door de meerderheid van de claim- en betalingsverwerkingsactiviteiten te automatiseren, kunnen blockchainsystemen helpen om de behoefte aan tussenpartijen te elimineren en de administratieve kosten en tijdsinvestering voor aanbieders en betalers te verminderen. 

Integriteit van de medicatieketen. Op basis van industriële schattingen maken farmaceutische bedrijven een geschat jaarlijks verlies van 200 miljard dollar door vervalsingen in de wereld. Ongeveer 30% van de in ontwikkelingslanden verkochte drugs worden beschouwd als vervalsingen. Een blockchainsysteem kan een logboek verzekeren, waarbij elke stap van de toeleveringsketen op het individuele geneesmiddel- / productniveau wordt gevolgd. Bovendien kunnen add-on-functionaliteiten zoals privé-sleutels en slimme contracten helpen bij het opbouwen van een bewijs van eigendom van de medicatiebron op elk moment in de supply chain en het beheer van de contracten tussen verschillende partijen.

Geneesmiddelenonderzoek. Naar schatting wordt 50% van de klinische proeven niet gerapporteerd, en onderzoekers delen vaak niet hun studieresultaten (bijv. bijna 90% van de tests op ClinicalTrials.gov ontbreekt resultaten). Dit zorgt voor cruciale veiligheidsproblemen voor patiënten en kennisgebrek voor stakeholders in de gezondheidszorg. Blockchain-geactiveerde records van klinische proeven, protocollen en resultaten kunnen mogelijk de problemen van data-snooping en selectieve rapportage aanpakken, waardoor de incidentie van fraude en fouten in klinische proefopdrachten wordt verminderd. 

Cyber ​​Security and Healthcare IoT. Volgens het Protenus Breach Barometer-rapport waren er in 2016 zo’n 450 lekken in records met gezondheidsgegevens, die samen meer dan 27 miljoen patiënten hadden. Ongeveer 43% van deze schendingen was door de insider veroorzaakt en 27% door hacking en ransomware. Met de huidige groei van aangesloten gezondheidsapparatuur ter ondersteuning van de evoluerende ecosystemen van IoMT (Internet of Medical Things), staan de IT-diensten binnen de gezondheidszorg voor zeer uitdagende tijden. In 2020 zullen naar schatting 20-30 miljard gezondheidszorg IoT-aangesloten apparaten wereldwijd worden gebruikt. Blockchainoplossingen bieden de mogelijkheid om de veiligheid, privacy en betrouwbaarheid van de datatrafiek door de IoMT-devices te waarborgen. Bedrijven zoals Telstra (gebruikersbiometrie en slimme woningen), IBM (cognitieve Internet of Things) en Tierion (preventief onderhoud van industriële medische hulpmiddelen) werken hier reeds actief aan. 

 
 

info@kevinmollet.be

Kevin maakte de volledige digitale (r)evolutie mee waarbij hij als zesjarige in begin de jaren '80 reeds zijn eerste softwaretoepassingen programmeerde op de primaire homecomputers. Daarna maakte hij actief de opkomst van de intuïtieve en visual-driven operating systems mee en was hij een early adopter van internet. Later hanteerde hij deze kennis ook als (systeem)verpleegkundige bij de implementatie van diverse innovatieve toepassingen binnen een snelgroeiend ziekenhuis. Als lid van de stuurgroep 'Consumerization of healthcare' - waarbij heel wat disruptieve innovaties onderzocht worden - staat hij mee aan de wieg van het nieuwe digitaal in de ziekenhuizen, waaronder het inzetten van apps, robotica, wearables enz. Uiteraard is hij vanuit zijn functie als stafmedewerker PR & communicatie ook een sterke - maar realistische - believer van social media.